Term & Condition

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ southeast-bottling เกมพนันออนไลน์ที่ให้บริการด้วยใจความเต็มใจ เราขอเรียนแนะนำตัวเองในฐานะเว็บไซต์เกมพนันออนไลน์ที่มุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์การพนันที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่าน ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัยที่สุดเพื่อให้คุณมีประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าประทับใจ และเพลิดเพลินไปกับแต่ละความสนุก ในบรรดาเกมที่ครอบคลุมทุกความสนใจ และรสนิยม โปรดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้ระบุด้านล่างนี้ก่อนที่คุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา การใช้บริการของเราจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ หากคุณไม่ยินยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหยุดใช้บริการของเราทันที

1. ความเป็นส่วนตัว

ทุกท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ southeast-bottling ได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ด้วยตนเองโดยตรง

2. ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

การบริการที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ southeast-bottling ซับโดเมน และตัวอย่างการให้บริการใด ๆ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ได้จัดทำขึ้นก็เพื่อการใช้บริการภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เราให้บริการเพื่อการบันเทิงและใช้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น คุณไม่สามารถนำบริการที่เราให้ไปขาย จำหน่าย หรือให้เช่าให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา การใช้บริการของเราต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่ระบุ และไม่สร้างความรำคาญ หรือเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม และคุณยินยอมที่จะไม่นำบริการที่เราให้ไปขาย หรือให้สิทธิ์การใช้แก่บุคคลที่สาม โดยเฉพาะไม่ให้นำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากเราตรวจพบ หรือมีข้อเท็จจริงว่าคุณละเมิดข้อกำหนด และข้อตกลงเหล่านี้ ทางเราสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนด และข้อตกลงเหล่านี้

3. ความถูกต้องของข้อมูล

ทางเว็บไซต์พยายามให้ข้อมูลที่เรามอบให้กับผู้ใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในขณะที่มีข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เรามอบให้ผู้ใช้ในทุกกรณี ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่าข้อมูลที่เรามอบให้อาจมีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เรามอบให้ก่อนที่จะนำมาใช้งาน เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลที่เรามอบให้ เราอาจมีการอัปเดต หรือแก้ไขข้อมูลที่เรามอบให้ผู้ใช้เพื่อให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการต้องรับทราบ และยอมรับข้อมูลว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานข้อมูลที่เรามอบให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ และเห็นด้วยกับเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน southeast-bottling นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่เรามอบให้อาจมีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในบางกรณี

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ southeast-bottling นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพ, ข้อความ, โลโก้, และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง, เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน การใช้เว็บไซต์นี้ไม่ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณยินยอมที่จะไม่ทำการสำเนา, แก้ไข, กระจาย, หรือใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และตามกฎหมายเท่านั้น การใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิของเรา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น, หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือใช้มาตรการป้องกันเมื่อพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

การเข้าถึง และการใช้งานบริการทุกประเภทของ southeast-bottling ได้รับการอนุญาตเฉพาะตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น การใช้งานนอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดอาจต้องรับอนุญาตจากเราโดยตรงในลายลักษณ์อักษร เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือทางอ้อมจากการใช้งานบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียทางการเงิน, การสูญเสียข้อมูล, หรือความเสียหายทางร่างกาย เราไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นลกล่อง หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มาจากการใช้งานของบริการของเรา เราอาจปฏิเสธการให้บริการ หรือยกเลิกบริการใด ๆ โดยไม่ต้องระบุเหตุผล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธ หรือยกเลิกบริการดังกล่าว

6. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ southeast-bottling ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และในนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อทำสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อเว็บไซต์ของเราเอง ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน และสร้างบัญชีใหม่โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่เรากำหนด ต้องรักษาความลับของบัญชี และรหัสผ่านของตนเอง และต้องไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชี หรือใช้บัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการทำรายการ หรือดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อการแอบอ้าง หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือต่อเราเอง ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของเราโดยสมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อเรา หรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหาย หรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น